Η εταιρία

Το όραμα του Γεωργίου Κρημνιανιώτη από το 1991 να δημιουργήσει μια εταιρεία σημείο αναφοράς της συνέπειας και των ποιοτικών προϊόντων θέρμανσης και υδραυλικών στην ελληνική αγορά, έρχεται σήμερα να καταθέσει το απόσταγμα εμπειρίας για την δόμηση μιας πλήρους γκάμας ποιοτικών προϊόντων σε μια αγορά διαρκώς μεταβαλλόμενη.